Училищен вестник - брой 30, юни 2019 г.
Редакторски екип: Деана Митева, Гинка Чанкова, Светозара Карачевийска, Мария Димитрова
Печат: "Корс"- Варна

СЪОБЩЕНИЯ

СУ "Св. Климент Охридски " участва в благотворителната инициатива "Дарение вместо цветя за първия учебен ден". Събраните средства вече са преведени по сметката  за лечението на Александра Александрова Кръстянина

------------------------------------------------------------------

Учебниците за учениците от VIII до XII клас, ще се уточняват съвместно с учителите по съответните предмети през първата седмица на учебната 2019-2020 година.

------------------------------------------------------------------

Важно за родителите: здравна информация

Прием след седми клас по специалността: Електронна търговия

Заповед за избор на заявител по Схема "Училищно мляко"

 

 Средно училище "Свети Климент Охридски" в гр. Аксаково наследява вековна просветна традиция от основаването си през 1886 година.
 През 2016 година училището чества 130-годишен юбилей.
 В него се обучават ученици от I до XII клас. Училището разполага с три съвременни компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, два физкултурни салона, библиотека с 8500 тома литература, безплатен транспорт за пътуващите ученици, лекарски кабинет и локално парно отопление. Кухнята и столовата осигуряват здравословно хранене на учениците.
 Преподавателският състав е от висококвалифицирани и отговорни специалисти. Обучението се осъществява в съответствие с Държавните образователни изисквания.
 Поставя се акцент на чуждо-езиковото обучение. Учениците имат възможност да избират СИП/ЗИП според своите интереси.
 В гимназиален етап училището предлага професионално образование в направление "Стопанско управление и администрация".
 Дава се възможност на учениците да участват в два състава за народни танци, клуб "Айкидо", клуб по спортни танци, клуб по баскетбол, клуб по радиоелектроника и др.

Изберете нашето училище и ще получите качествено европейско образование!

Национална телефонна линия за деца 116 111
Линията е насочена към децата, юношите, техните родители, близки, както и към граждани, търсещи информация и помощ по проблемите на деца.