РАЗПИСАНИЕ И ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН (ДНЕВЕН РЕЖИМ)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕНИТЕ ЗА I СРОК

I, III, IV, VIII, IX, X, XI и XII клас - първа смяна
II, V, VI и VII клас
- втора смяна

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I СРОК

 I КЛАС    II КЛАС    III КЛАС    IV КЛАС

V КЛАС    VI КЛАС    VII КЛАС

VIII КЛАС    IX КЛАС    X КЛАС    XI КЛАС    XII КЛАС

ГРАФИЦИ   

Разгледай
Графици за I срок на учебната 2019/2020 година
График за допълнително консултиране по учебни предмети с учениците от I IV клас Разгледай

График за допълнително консултиране по учебни предмети с учениците от V XII клас

Разгледай
График приемно време на учителите с родителите на учениците от I IV клас Разгледай
График приемно време на учителите с родителите на учениците от V XII клас Разгледай
График за писмените (класни и контролни) работи на учениците от  I IV клас Разгледай
График за писмените (класни и контролни) работи на учениците от V XII клас Разгледай
График за провеждане на часовете по ФУЧ/СИП от I до XII клас Разгледай
Графици за самостоятелна форма на обучение на учебната 2019/2020 година
График за провеждане на редовна сесия в самостоятелна форма на обучение за IX клас Разгледай
График за провеждане на редовна сесия в самостоятелна форма на обучение за XI клас Разгледай
График за провеждане на редовна сесия в самостоятелна форма на обучение за XII клас Разгледай

График за провеждане на първа поправителна сесия в самостоятелна форма на обучение за XI и ХІI клас

Разгледай

График за провеждане на втора поправителна сесия в самостоятелна форма на обучение за ХІI клас

Разгледай

График за провеждане на втора поправителна сесия в самостоятелна форма на обучение за ХІ клас

Разгледай

 ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА                   

1.  НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна 
05.02.2020 г.                                   – междусрочна 
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I-XI клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

2. НЕУЧЕБНИ ДНИ

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас
11.06.2020 г. – НВО по Математика в края на VII и на X клас

3. НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

06.02.2020 г. – I - XII клас

4. КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)