РАЗПИСАНИЕ И ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН (ДНЕВЕН РЕЖИМ)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕНИТЕ ЗА II СРОК

I, II, V, VI и VII клас - първа смяна
III, IV, VIII, IX, X, XI и XII клас
- втора смяна

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II СРОК

 I КЛАС    II КЛАС    III КЛАС    IV КЛАС

V КЛАС    VI КЛАС    VII КЛАС

VIII КЛАС    IX КЛАС    X КЛАС    XI КЛАС    XII КЛАС

ГРАФИЦИ   

Графици за I срок на учебната 2018/2019 година
График за допълнително консултиране по учебни предмети с учениците от I IV клас Разгледай

График за допълнително консултиране по учебни предмети с учениците от V XII клас

Разгледай
График приемно време на учителите с родителите на учениците от I IV клас Разгледай
График приемно време на учителите с родителите на учениците от V XII клас Разгледай
Графици за II срок на учебната 2018/2019 година
График за допълнително консултиране по учебни предмети с учениците от I IV клас Разгледай

График за допълнително консултиране по учебни предмети с учениците от V XII клас

Разгледай
График приемно време на учителите с родителите на учениците от I IV клас Разгледай
График приемно време на учителите с родителите на учениците от V XII клас Разгледай
График за писмените (класни и контролни) работи на учениците от II XII клас Разгледай
Графици за самостоятелна форма на обучение на учебната 2018/2019 година
График за провеждане на редовна сесия в самостоятелна форма на обучение за XI клас Разгледай
График за провеждане на редовна сесия в самостоятелна форма на обучение за XII клас Разгледай

График за провеждане на първа поправителна сесия в самостоятелна форма на обучение за XI и ХІI клас

Разгледай

График за провеждане на втора поправителна сесия в самостоятелна форма на обучение за ХІI клас

Разгледай

График за провеждане на втора поправителна сесия в самостоятелна форма на обучение за ХІ клас

Разгледай

 ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА                   

1.  НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.  – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.  – коледна 
05.02.2019 г.                                     – междусрочна 
30.03. 2018 г. – 07.04.2018 г. вкл. – пролетна 

2. НЕУЧЕБНИ ДНИ

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ
24.05.2019 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

3.ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В VII КЛАС И НА ДИ ПО ТЕОРИЯ ЗА СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория на СПК

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ

19.06.2019 г. – НВО по Математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език  (по желание на ученика)

 

4. НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

06.02.2019 г. – I - XII клас

5. КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)