Loading animation image

Библиотека

Библиотеката разполага с над 7800 тома:
  • детска художествена литература
  • българска и чужда художествена литература
  • учебно-помощна литература по всички учебни предмети, речници, справочници и др.
Обхванати са 70% от учениците в училището. Библиотеката си набавя литература от издателствата и от дарения на частни лица.

Работно време
8:00 – 12:00 часа
12:30 – 16:30 часа
Почивен ден: събота и неделя
Библиотекар: Милена Параскевова
e-mail: m.paraskevova@souaksakovo.com