Loading animation image

ДЗИ

Държавни зрелостни изпити за зрелостниците от випуск 2023

Важни дати за зрелостниците

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 06.02. – 21.02.2023 г.

Допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за допускане – до 18.05.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ  – 22.05.2023 г. – 07.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 09.06.2023 г.

Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2022/2023 година

сесия май-юни

  • Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2023 г., начало 08:30 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 май 2023 г. – 31 май 2023 г.

сесия август-септември

  • Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч..
  • Втори държавен зрелостен изпит – 25 август 2023 г., начало 08:30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 28 август 2023 г. – 1 септември 2023 г.

Допълнителна информация можете да намерите на:

сайта на МОН

сайта на РУО – Варна

Информация за предоставяни обществени услуги:

  1. Издаване на диплома за средно образование.
  2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
  3. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
  4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.