Loading animation image

Контакти

СУ „Св. Климент Охридски“

гр. Аксаково, област Варна, ул. „Митко Палаузов“ № 27а

тел.: 052 76 32 81
e-mail: kliment@souaksakovo.com, info-400087@edu.mon.bg

Директор

Заместник-директори

По учебна дейност

По административно-стопанска дейност

 • Име

  Илко Илиев

  Позиция

  Длъжностно лице по защита на личните данни

  Телефон

  052 76 32 81

  E-mail

  i.iliev@souaksakovo.com

Завеждащ административна служба

Гл. счетоводител:

Служебно лице за приемане на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения