Loading animation image

НВО IV Клас

Национално външно оценяване в IV клас през учебната 2022/2023 година

Дати за провеждане на Национално външно оценяване (НВО)

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на НВО

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 10.05.2023 г

Оценяване на изпитните работи от НВО – 01.06.-08.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО – до 09.06.2023 г.