Loading animation image

НВО VII Клас

Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2021/2022 година

Български език и литература – 16 юни 2022 г., начало 9:00 часа

Математика – 18 юни 2022 г., начало 9:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 9:00 часа