Loading animation image

НВО VII Клас

Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2022/2023 година

Дати за провеждане на Национално външно оценяване (НВО)

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9:00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 9:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 9:00 часа

Забележка: За да се яви на изпит по желание, ученикът трябва да подаде заявление в стаята на заместник-директорите (303) на 3 етаж.
Всяко заявление трябва да бъде попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника.
Заявление може да бъде получено от  заместник-директорите в стая 303 на 3 етаж.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на НВО

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 09.06.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО – 16-27.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО – до 28.06.2023 г.