Loading animation image

Обществен съвет

Обществен съвет при СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково

Състав на обществения съвет

 • Име

  Стела Арсенова

  Представител на

  Родители - председател

  Телефон

  0898 449573

  E-mail

  arsenova_s@abv.bg

 • Име

  Нели Куклева

  Представител на

  Община Аксаково - член

  Телефон

  0894 638632

  E-mail

  oiv_aks@abv.bg

 • Име

  Доц. д-р Добрин Добрев

  Представител на

  Работодателите - член

  Телефон

  0882 164840

  E-mail

  dobrev.dobrin@abv.bg

 • Име

  Венцислав Митев

  Представител на

  Родители - член

  Телефон

  0888 356690

  E-mail

  ventziMitev@gmail.com

 • Име

  Диана Попова

  Представител на

  Родители - член

  Телефон

  0899 801720

  E-mail

  pateto.1978@abv.bg

 • Име

  Николай Георгиев

  Представител на

  Родители - член

  Телефон

  0887338537

  E-mail

  ngg75@abv.bg

 • Име

  Биляна Димитрова

  Представител на

  Родители - член

  Телефон

  0888827463

  E-mail

  bilgna.todorova@abv.bg

 • Име

  Божана Стоянова

  Представител на

  Община Аксаково - резервен член

  Телефон

  0894638632

  E-mail

  rabotna_3@abv.bg

 • Име

  Галина Добрева

  Представител на

  Родители - резервен член

  Телефон

  0888329866

  E-mail

  galeto79@abv.yahoo.com

 • Име

  Силвена Пенева

  Представител на

  Родители - резервен член

  Телефон

  0877888988

  E-mail

  silvena.ivanova@abv.bg

 • Име

  Александра Христова

  Представител на

  Родители - резервен член

  Телефон

  0877222697

  E-mail

  aleksandra_hristowa@abv.bg