Loading animation image

Обществен съвет

Обществен съвет при СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково

Състав на обществения съвет

 • Име

  Ваня Ангелова

  Представител на

  Родители - председател

  Телефон

  0888905229

  E-mail

  v.a.angelova@abv.bg

 • Име

  Антонина Славова

  Представител на

  Родители - резервен член

  Телефон

  0899957552

  E-mail

  antonina_slavova28@abv.bg

 • Име

  Биляна Димитрова

  Представител на

  Родители - член

  Телефон

  0888827463

  E-mail

  bilgna.todorova@abv.bg

 • Име

  Йорданка Тодорова

  Представител на

  Родители - резервен член

  Телефон

  0885120833

  E-mail

  dani_todorova@abv.bg

 • Име

  Красимира Найденова

  Представител на

  Работодатели - член

  Телефон

  0888324247

  E-mail

  krassy_naydenova@ue-varna.bg

 • Име

  Надка Симеонова

  Представител на

  Финансиращ орган - член

  Телефон

  0895756626

  E-mail

  nadka.simeonova@aksakovo.bg

 • Име

  Николай Георгиев

  Представител на

  Родители - член

  Телефон

  0887338537

  E-mail

  ngg75@abv.bg

 • Име

  Станислава Димитрова

  Представител на

  Финансиращ орган - член

  Телефон

  0895756635

  E-mail

  stanislava.dimitrova@aksakovo.bg