Loading animation image

Свободни места

Учебна 2023/2024 година

Свободни места за ученици за учебната 2022-2023 година (към 01.10.2023 г.)

Клас Специалност Изучаван чужд език /
Начин на изучаване
Брой свободни места
10 а специалност „Електронна търговия“ Английски език / Разширено 1
12 а специалност „Електронна търговия“ Английски език / Разширено 3