Loading animation image

Свободни места

Учебна 2022/2023 година

Свободни места за ученици за учебната 2022-2023 година (към 11.11.2022 г.)

Клас Специалност Изучаван чужд език /
Начин на изучаване
Брой свободни места
6 г 2
8 а специалност „Електронна търговия“ Английски език / Разширено 1
11 а специалност „Електронна търговия“ Английски език / Разширено 3