Loading animation image

Седмично разписание

Учебна 2022/2023 година

Учебни смени за I срок

Учебните занятия за учениците от I, II, III, VI и VII клас се провеждат I смяна.

Учебните занятия за учениците от IV, V, VIII, IX, X, XI и XII клас се провеждат II смяна.