Loading animation image

Седмично разписание

Учебна 2023/2024 година

Учебни смени за II срок

Учебните занятия за учениците от І, II, IV, V, VIII, IX, X, XI и XII клас се провеждат I смяна.

Учебните занятия за учениците от III, VI и VII клас се провеждат II смяна.