Loading animation image

Държавен план-прием в VIII клас

Учебна 2022/2023 година

Средно училище „Св. Климент Охридски“ обявява прием в VІІI клас, както следва:

Професия

„Организатор Интернет приложения“

Специалност „Електронна търговия“
Срок на обучение 5 години

Брой паралелки

1

Брой ученици

26

Балообр. предмети

ИТ, ГИ – оценките от 7. клас от свидетелството за завършено основно образование

Чужд език

Разширено изучаване на английски език

Начин на образуване на бала

Сбор от два пъти оценката от теста по български език и литература, два пъти оценката от теста по математика и оценките по информационни технологии и география и икономика

(2тестБЕЛ+2тестМат+ИТ+ГИ)

БЕЛ – български език и литература

Мат – математика

ИТ – информационни технологии

ГИ – география и икономика

 Забележка: Оценките от теста по Български език и литература, от теста по Математика и оценките по балообразуващите предмети са в брой точки.