Loading animation image

НВО IV Клас

Национално външно оценяване в IV клас през учебната 2023/2024 година

Дати за провеждане на Национално външно оценяване (НВО)

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10:00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10:00 часа

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на НВО

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 10.05.2024 г

Оценяване на изпитните работи от НВО – 29.05.2024 до 05.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от НВО – 07.06.2024 г.