Loading animation image

НВО X Клас

Национално външно оценяване в X клас през учебната 2021/2022 година

 1. Съгласно заповед на министъра на образованието и науката са определени следните на дати за провеждане на НВО:
  За всички ученици:
  – Български език и литература – 14 юни 2022 г.
  – Математика – 16 юни 2022 г.
  По желание на ученика:
  Чужд език – 17 юни 2022 г. писмен изпит
  по график устен изпит
  Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
  20-22.06.2022 г. – по график
  Моделът на НВО за X клас по предмети можете да видите на сайта на МОН
 2. Във връзка с проверка на данните, с които ще се работи, е необходимо всеки ученик задължителнода попълни формуляр.
 3. За явяването на НВО по БЕЛ и Математика не е необходимо да се подава заявление.
 4. За да се яви на изпит по желание, ученикът трябва да подаде заявление от 7 до 11 февруари 2022 г. в стаята на заместник-директорите на 3 етаж в сградата на училището.
  За всеки от изпитите по желание се подава отделно заявление, което може да бъде получено от стая 203 или да изтеглите от тук:
  заявлене за НВО за 10 клас по чужд език;
  заявление за НВО за 10 клас по ИТ за измерване на дигитални компетентности.

Важно!
Всяко заявление трябва да бъде попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника.