Loading animation image

Седмично разписание

Учебна 2023/2024 година

Учебни смени за I срок

Учебните занятия за учениците от І, II, III, VI, VII клас се провеждат I смяна.

Учебните занятия за учениците от IV, V, VIII, IX, X, XI и XII клас се провеждат II смяна.