Loading animation image
Activity icon

Дигитален ПР

Категория: Креативно мислене в действие.
Период на провеждане: от 10.10.2022 г. до 30.04.2023 г.

Описание: Изучаване на влиянието на дигитализацията в областта на рекламата и ПР.

Ръководител: Петя Миланова