Loading animation image
Activity icon

Дигитален ПР и реклама

Категория: Дигиталните умения
Период на провеждане: от 10/10/2023 до 6/30/2024 г.

Ръководител: Петя Миланова