Loading animation image
Activity icon

Интернет общуване

Категория: Иновации и решаване на проблеми.
Период на провеждане: от 10.10.2022 г. до 30.06.2023 г.

Описание: Приучване към общуване в Интернет чрез иновативни и толерантни методи и подходи.

Ръководител: Галина Иванова