Loading animation image
Activity icon

Клуб „Всичко българско и родно“

Категория: Емоционална интелигентност.
Период на провеждане: от 10.10.2022 г. до 30.06.2023 г.

Описание: Запознаване с произведения, посветени на България и значими личности.

Ръководител: Нела Горанова