Loading animation image
Activity icon

Клуб „Дигитална фотография“

Категория: Креативно мислене в действие.
Период на провеждане: от 10.10.2022 г. до 30.06.2023 г.

Описание: Създаване на фотографски снимки, които отразяват различни аспекти на ежедневието в училище, обществото и природата.

Ръководител: Христо Арнаудов