Loading animation image
Activity icon

Клуб „Интернет общуване“

Категория: Иновации и решаване на проблеми
Период на провеждане: от 10/10/2023 до 6/30/2024 г.

Ръководител: Галина Ивнова