Loading animation image
Activity icon

Клуб „Лесна математика“

Категория: Приложна математика.
Период на провеждане: от 10.10.2022 г. до 30.06.2023 г.

Описание: Задълбочена дейност по задачи, отговарящи на интересите и затрудняващи учениците.

Ръководител: Кремена Кьосева