Loading animation image
Activity icon

Он-лайн маркетинг

Категория: Креативно мислене в действие.
Период на провеждане: от 10.10.2022 г. до 30.06.2023 г.

Описание: Запознаване с основите на он-лайн маркетинга, приложението му в Интернет пространството – в различните социални мрежи.

Ръководител: Антоанета Лозанова