Loading animation image
Gallery icon

Втори компютърен кабинет

Кабинетът включва: сървър, 12 работни станции и принтер.

Интернет-връзката е DSL (БТК) през Контролния Център в София.
В компютърния кабинет се извършва обучение в следните направления:

  • текстообработващи програми MS WORD
  • електронни таблици MS EXCEL
  • компютърни презентации MS POWER POINT
  • компютърна графика – векторна и растерна
  • интернет 
  • програмиране 
  • софтуерен пакет МИСТРАЛ за управление на складове и магазини
    (за специалността продавач-консултант)