Loading animation image
Gallery icon

Терминален компютърен кабинет – партер

Кабинетът включва: сървър, 11 терминални работни места. Сървърът има операционна система MS Windows Multipoint Server 2011 , Xeon процесор и 32GB памет. Терминалните места имат тънки клиенти NComputing M300, които се свързват към сървъра и ползват неговите ресурси.

Интернет-връзката е DSL (БТК) през Контролния Център в София.
В компютърния кабинет се извършва обучение в следните направления:

  • текстообработващи програми MS WORD
  • електронни таблици MS EXCEL
  • компютърни презентации MS POWER POINT
  • компютърна графика – векторна и растерна
  • интернет 
  • програмиране 

В кабинета се обучават предимно ученици от професионалното направление „Сътрудник в маркетингови дейности“.