Loading animation image
Message icon

Заявления за стипендии за първи срок на учебната 2022/2023 г.

21 септември, 2022

Заявления за стипендии за първи срок на учебната 2022/2023 г. се приемат до 30.09.2022 г. /петък/. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи съответното обстоятелство.

Към заявлението за стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се прилагат документи, удостоверяващи доходите на членовете на семейството за период от предходните 6 /шест/ месеца (т.е. от месец август 2022 г. до месец март 2022 г.)

За заявления и повече информация се обръщайте към класния ръководител.

Видове стипендии и критерии може да разгледате от тук.