Loading animation image
Message icon

За периода от 31.01.2024 г. до 02.01.2024 г. вкл. обучението на учениците от I до XII клас ще се осъществява в електронна среда от разстояние.

30 януари, 2024

За периода от 31.01.2024 г. до 02.01.2024 г. вкл. обучението на учениците от I до XII клас да се осъществява в електронна среда от разстояние.
Обучението да се осъществява чрез електронна платформа Google Workspace.
Обучението да се осъществява синхронно, чрез непосредствено взаимодействие между учител и ученици по седмично разписание, утвърдено със заповед на директора за първи срок на учебната 2023/2024 година.