Loading animation image
Message icon

Здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици

22 май, 2024

Във връзка с постъпило в Министерството на образованието и науката писмо от г-н Румен Спецов, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), относно нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици приложено прилагаме видео материал, предоставени от НАП.

Линк към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view