Loading animation image
Message icon

Национална здравноинформационна система

7 юни, 2024

Уважаеми родители,
Уведомяваме ви за разработена Национална здравноинформационна система, в която всеки гражданин има свое здравно досие.

Електронното здравно досие дава на гражданите достъп до тяхната пълна здравна информация и до всички електронни медицински документи, създадени в резултат на използваните от тях услуги в здравеопазването.

Родителите имат достъп до електронните здравни досиета на децата си и до всички електронни здравни документи, вписани в тях (медицински бележки, които лекарите издават на учениците при установено заболяване за извиняване на отсъствията, за контакт с инфекциозно болен или прекарано инфекциозно заболяване, както и за удостоверяване
на клинично здрав пациент). Достъпът до електронните здравни досиета на децата се осъществява през профила на родителя.

Всеки има достъп до своето здравно досие през портала https://my.his.bg/. С цел максимална защита на медицинските и личните данни, достъпът до електронното здравно досие се осъществява с квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен КЕП.

Едновременно с това е разработено и внедрено мобилно приложение „еЗдраве“, което освен информацията в досието, позволява и получаване на съобщения за изтичащ срок на направление, на рецепти, заплащани от НЗОК, както и информация за предстоящи профилактични прегледи и др.

От страна на Министерството но здравеопазването е организиран помощен център, който да подпомага гражданите при необходимост. Връзка с контактния център: support@his.bg и телефон 0700 14220.