Loading animation image
Message icon

Нашите зрелостници получиха Сертификат за предприемачески умения

21 октомври, 2022

Сертификатът за предприемачески умения е уникална нова квалификация, която удостоверява, че ученици са придобили реален предприемачески опит и имат необходимите знания, умения и компетентности за започване на собствен бизнес или за успешна реализация на пазара на труда. Нашите зрелостници получиха такъв сертификат, който им беше връчен след успешно положен изпит. https://company.jabulgaria.org/esp/ 🎫🎗🎖 #JABulgaria