Loading animation image
Message icon

Организацията на учебния ден на 15.09.2022 г.

12 септември, 2022

Уважаеми родители и ученици,
Тържествено откриването на новата 2022/2023 учебна година ще се организира само за I клас и ще започне на 15.09.2022 г. от 8.30 часа в двора на училището.

Учениците от II, III, VI и VII клас ще започнат първа смяна с учебни занятия по утвърденото седмично разписание, със следното часово разпределение:
0 час 09.45 – 10.05 – час на класа
1 час 10.10 – 10.30
2 час 10.35 – 10.55
3 час 11.00 – 11.20
4 час 11.25 – 11.45
5 час 11.50 – 12.10
6 час 12.15 – 12.35
7 час 12.40 – 13.00

Учениците от IV, V, VIII, IX, X, XI и XII клас ще започнат втора смяна с учебни занятия по утвърденото седмично разписание, със следното часово разпределение:
0 час 13.30 – 13.50 – час на класа
1 час 13.55 – 14.15
2 час 14.20 – 14.40
3 час 14.45 – 15.05
4 час 15.10 – 15.30
5 час 15.35 – 15.55
6 час 16.00 – 16.20
7 час 16.25 – 16.45