Loading animation image
Message icon

Откриване на новата учебна година

13 септември, 2023

Тържественото откриване на новата учебна година ще започне в 9.00 ч. на 15.09.2023 г.
Учениците, които не участват в програмата, трябва да се явят в двора на училището в 8.40 ч. с ученическа униформа. Участниците в програмата се явяват в училището в час, определен от съответния ръководител.
Ще се раздават учебници на учениците от I до VII клас (необходимо е да се носи подходяща чанта).
За новопостъпилите ученици се обявява период за снабдяване с униформа – не по-късно от 15.11.2023 г.