Loading animation image
Message icon

Регистрация на родители за ел. дневник в НЕИСПУО

11 януари, 2023

Родителите могат да се регистрират за ел. дневник в НЕИСПУО на следния адрес: https://oidc.mon.bg/interaction/BmFf92bvxJuB5dx3aj0ve

Ръководство за регистриране на родители може да разгледате от rakovodstvo_za_roditel_neispuo

Код за регистация може да получите от класния ръководител.