Loading animation image
Message icon

Резулти от общински кръг на Национална олимпиада „Знам и мога“

6 февруари, 2023

Резулти от общински кръг на Национална олимпиада
„Знам и мога“ за учебната 2022/2023  г.
Средно училище „Свети Климент Охридски“
гр./с. Аксаково, община Аксаково, област Варна
4 клас

Име, презиме, фамилия Брой точки
1 Адриан Христов Атанасов 33,25
2 Каролина Иванова Иванова 32,5
3 Георги Николаев Димитров 31,75
4 Мартин Димитров Андонов 31,75
5 Павел Петров Кирилов 31,5
6 Даная Добромирова Пеева 30,75
7 Георги Мартинов Михайлов 30,5
8 Мария Людмилова Димитрова 29,75
9 Йоан Иванов Николов 29,75
10 Кристиян Георгиев Николов 29
11 Свилен Свиленов Стоянов 29
12 Емил Павлов Димитров 27,5
13 Антон Димитров Атанасов 27,25
14 Атанас Владимиров Кавалджиев 27
15 Живомир Илиев Илиев 27
16 Тони Лъчезаров Добрев 26,5
17 Красен Свиленов Стоянов 26,25
18 Пресияна Петрова Станкова 24,5
19 Павел Димитров Димитров 13,5