Loading animation image
Message icon

Родителска среща по паралелки за учениците в I клас

1 септември, 2023

Уважаеми родители,
На 07.09.2023 г., от 18.00 ч., ще се проведе родителска среща по паралелки, както следва:
Iа – стая 104, Iб – стая 105, Iв – стая 106, Iг – стая 107.
Списъците на учениците от първи клас са публикувани в раздел „ПРИЕМ“ – „УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В I КЛАС“.