Loading animation image
Message icon

Родителска среща по паралелки за учениците в V клас

1 септември, 2023

Уважаеми родители,

На 08.09.2023 г., от 18.00 ч., ще се проведе родителска среща по паралелки, както следва: Vа – стая 403, Vб – стая 404, Vв – стая 405.
Списъците на учениците от пети клас са публикувани в раздел“ПРИЕМ“ – „УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС“.