Loading animation image
Message icon

Родителските срещи за родители на ученици от V клас

7 септември, 2022

Родителските срещи за родители на ученици от V клас по паралелки за учебната 2022/2023 година ще се проведат на 08.09.2022 г. от 18.00 ч.
Списък на учениците в ПЕТИ КЛАС по паралелки може да разгледате в раздел Прием