Loading animation image
Message icon

Списък на приетите ученици в първи клас

4 юни, 2024

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2024/2025 г. можете да видите от сайта на училището в рубриката „Прием“ –„Училищен план – прием в I клас“.

От 05.06.2024 г. до 11.06.2024 г. вкл. e записване на приетите ученици.

Подаването на документите за записване става в деловодството на училището от 8.00 до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.00 ч.

 За записване Ви е необходимо:
1. Заявление за записване по образец на училището и декларация за обработка на лични данни.
2. Удостоверение за завършена подготвителна група – копие.
3. Удостоверение за раждане на детето – копие.
4. Заявления за целодневно обучение, избор на спортни дейности, избираеми учебни часове, факултативни учебни часове.
5. Анкетна карта.
Забележка: Образци на заявления за прием и за записване могат да се изтеглят от сайта или да се получат от деловодството на училището.