Loading animation image
Message icon

Стипендии за втори срок на учебната 2023-2024 година

16 февруари, 2024

Да се отпуснат стипендии за втори учебен срок на учебната 2023/2024 г. на ученици в дневна форма на обучение след завършено основно образование (VIII, IX, X, XI и XII клас) от СУ “Свети Климент Охридски” град Аксаково, както следва: