Loading animation image
Message icon

Съобщение за неучебен ден

15 април, 2024

Уважаеми родители и ученици,
Информираме Ви, че 02.05.2024 г. е определен за неучебен ден за учениците на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Аксаково.