Loading animation image
Message icon

Училищен план – прием в I клас за учебната 2024-2025 година

10 април, 2024

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
От 01.05.2024 г. започва кампанията за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година.
Редът, сроковете и необходимите документи за кандидатстване за прием и за записване можете да видите от сайта на училището в рубриката „Прием“ –„Училищен план – прием в I клас“.