Loading animation image
Message icon

Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Европейски опит за повишаване на квалификацията

проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000118396, финансиран по линия на програма Еразъм + ,Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение.

     Средно училище „Свети Климент Охридски“ гр. Аксаково стартира процеса на подбор  на кандидати за включване в международна ученическа практика в гр. Виена, Австрия за периода 30.03.2024-14.04.2024 г.

Подаване на документи за ученическа мобилност през учебната 2023-2024 учебна година

Документи за кандидатстване:

   1. Заявление за участие – изтегляне тук
   2. Формуляр зя кандидатстване – изтегляне тук
   3. Мотивация – изтегляне тук

Краен срок за подаване на документите: 22.11.2023 г.

Информация за проекта

Участници в проекта са 10 ученици от 11 и 12 клас, спец. Електронна търговия и един преподавател.

Специфични /конкретни/ цели на проекта:

  • Повишаване нивото на професионалните компетенции в реална работна среда за успешен преход от обучение към пазара на труда

Създавайки условия на учениците да проведат практика в реална работна среда, искаме да им осигурим възможност да надградят знанията и уменията получени в училище с актуални методи и подходи, които са в синхрон с настоящите тенденциите в електронната и традиционната икономика.

  • Повишаване на интереса на учениците към професията и създаване на мотивация за професионално развитие

Преживяното и наученото по време на мобилността, ще постави в перспектива за учениците полагането на целенасочени усилия за развитието на професионални умения съответстващи на търсенето на пазара на труда. Очакваме, повишаването на компетенциите им, да доведе до придобиване на увереност в способностите им, която да се отрази на мотивацията им за по-активно включване в часовете и да повиши успеха им по професионална подготовка

  • Повишаване на чуждоезиковите и развиване на меките умения на учениците

Работата в мултикултурна среда ще повиши познанията на учениците по английски език. Интеграцията им в мултикултурен екип, ще разшири разбирането им за възможностите, които доброто владеенето на чужд език предлага.

Класиране на кандидатите за участие в проект „Европейски опит за повишаване на квалификацията“

   На 08.12.2023 г. се проведе подбор на кандидати за участие в мобилността. Комисията за подбор  класира учениците, спазвайки механизма и критериите за подбор, като излъчи 10 участници и три резерви. Протокол от заседанието на комисията тук
Успех на класираните ученици!

     Уважаеми родители,

     Екипът на проект  Европейски опит за повишаване на квалификацията, финансиран по линия на програма Еразъм + , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение, изпълняван от СУ „Свети Климент Охридски“ гр. Аксаково, Ви кани да присъствате на родителска среща на 12.01. 2024 г. от 18:30 ч. в кабинет 006.

     На 12.01.2024 г. се проведе родителска среща по повод изпълнението на проект Европейски опит за повишаване на квалификацията, финансиран по линия на програма Еразъм + ,Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение. На срещата координаторът по проекта, г-жа Галина Колева, запозна присъстващите ученици и родители с целите, очакваните резултати, начина на пътуване и условията на пребиваване по време на мобилността в гр. Виена, Австрия. След срещата бяха подписани договорите за практика и обучение.

Предстояща учебна практика във Виена: Еразъм в действие!

   С наближаването на учебната практика във Виена вълнението нараства! Както знаете в края на месец март, десет от нашите гимназисти заминават за Виена по програма Еразъм+. Там те ще надградят своята квалификация и ще придобият безценни умения в една от най-динамичните и културно богати среди в Европа. 

   Виена е известна със своето богато културно наследство, включително архитектурни чудеса като двореца Шьонбрун, катедралата Свети Стефан и Виенската държавна опера. Но също така е дом на динамична бизнес среда, която включва международни корпорации и стартиращи фирми. Това прави Виена идеалното място за провеждане на практическо обучение в областта на ІТ технологиите.

   Нашите ученици се приготвят да се впуснат в едно трансформиращо приключение, което ще издигне квалификацията им и ще отвори врати за бъдещи възможности в целия Европейски съюз. Не само ще придобият ценни умения и знания, но и ще създадат спомени за цял живот в този очарователен и вдъхновяващ град.

   Пожелаваме им успех, вярваме в тях и очакваме с нетърпение да споделят  за натрупания опит в един от най-красивите градове в Европа.

Еразъм проектите – успешен начин за развитие на професионалното образование!

     Десет ученици от СУ „Свети Климент Охридски“ гр. Аксаково реализираха успешно двуседмична производствена практика в гр. Виена, Австрия. Проектът „Европейски опит за повишаване на квалификацията“, 2023-1-BG01-KA122-VET-000118396, финансиран по линия на програма Еразъм +, е по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Партньор на училището е австрийската организация AusTraining Lern.Ziel GmbH. Проведената практика в реална работна среда, под ръководството на ментори с дългогодишен опит, даде възможност на учениците да изградят обективна представа за облика на професията и да развият набор от умения и знания, които ще предадат завършеност на профила им като млади специалисти – добро владеене на английски език; умения за интеграция на дигиталните устройства в учебна и работна среда, с цел оптимизиране на работния процес и насърчаване на екосъобразните практики; възпитаване на социални и междукултурни компетентности.

     Освен практиката, която проведоха в Австрия, учениците имаха предвидени в програмата и културно-опознавателни визити на Виена, разходки из изключително красивите паркове и време за шопинг в търговските центрове. Придружаващите учители имаха възможността да обменят добри практики с ръководителите на другите групи и с екипа на партниращата австрийската организация AusTraining Lern.Ziel GmbH.