Loading animation image
Message icon

Проект „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“

Програма „Учене през целия живот“,
секторна програма „Леонардо да Винчи“

Програма „Учене през целия живот“,секторна програма „Леонардо да Винчи“
20 ученици, обучавани по професия „Сътрудик в маркетингови дейности“ и специалност „Маркетингови проучвания“ осъществиха мобилност в Гранада, Испания, където проведоха практика в реална работна среда.
Чрез предварителен подбор бяха посочени 25 ученици, които преминаха езикова, педагогическа и културна подготовка.