Loading animation image
Message icon

Проект „МATHDebate“

„МATHDebate – гласът на учениците – търсене на високи научни постижения в образованието по математика чрез повишаване на мотивацията за учене“

Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Аксаково – в периода 01.12.2016г. – 30.11.2018г. – работи по проект 2016-1-MK01-KA201-021659 „МATHDebate – гласът на учениците – търсене на високи научни постижения в образованието по математика чрез повишаване на мотивацията за учене“, финансиран от Европейския съюз в рамките на програма „Еразъм+“ (Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства за училищно образование) в партньорство с университети, математически организации и училища от България, Македония, Румъния и Кипър.

В проекта участват ученици от пети, шести и седми клас, учители по математика, информатика и английски език.

Целта на проекта е подобряване на образователната среда в училището, използването на съвременни методи на преподаване по математика и прилагане на нови образователни методи и технологии в класната стая, поощряване на практическата и екипната работа в училище, повишаване на интерактивността на учебния процес и въвличане на учениците в изследователска дейност за заобикалящия ги свят.

Изготвили: МО „ПМН и Информатика“