Loading animation image
Message icon

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Училището е получило 63 лаптопа за ученици и 18 лаптопа за учители, които да се използват при ОРЕС и в учебния процес.