Loading animation image

Проекти и програми

 • Еразъм+
  Project icon

  Еразъм+

  „Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

 • Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
  Project icon

  Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  Училището е получило 63 лаптопа за ученици и 18 лаптопа за учители, които да се използват при ОРЕС и в учебния процес.

 • Проект „МATHDebate“
  math debate
  Project icon

  Проект „МATHDebate“

  „МATHDebate – гласът на учениците – търсене на високи научни постижения в образованието по математика чрез повишаване на мотивацията за учене“

 • Проект „ТВОЯТ ЧАС“
  tvoiat-chas
  Project icon

  Проект „ТВОЯТ ЧАС“

  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“

 • Проект „УСПЕХ“
  успех
  Project icon

  Проект „УСПЕХ“

  През учебната 2014/2015 година училището участва в проект „УСПЕХ“ за четвърта поредна година. Сформирани са 14 групи по ИИД, в които са обхванати 192 ученици от І до ХІІ клас.

 • Проект „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“
  Project icon

  Проект „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“

  Програма „Учене през целия живот“,
  секторна програма „Леонардо да Винчи“

 • Проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“
  Project icon

  Проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

  Учениците от професионалната паралелка „Сътрудник в маркетингови дейности“ участват и провеждат практика в реална работна среда с партньори – фирми в областта на маркетинга и рекламата.

 • Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
  Образовзние за утрешният ден
  Project icon

  Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

  През учебната 2019-2020 година в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково е сформирана група за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – „Дигитална работилница“.