ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Посещение в Икономическият университет - Варна

Успех на наша ученичка в Националната университетска олимпиада
за ученици по "Счетоводство и одит"

sertifikat

blagodarstveno_pismo

 Световна  седмица на предприемачеството
в СУ "Св. Климент Охридски", гр. Аксаково, обл. Варна
    Учениците от VIII до XII клас, обучаващи се по професия "Търговски представител" и "Сътрудник в маркетингови дейности" в СУ "Св. Кл. Охридски" гр. Аксаково в периода  от 13 до 19 ноември 2017 година проведоха поредица от инициативи посветени на 10-годишнината от ,,Световната  седмица на предприемачеството".  
    Те предоставиха идеална възможност за вдъхновяване на младите хора да осъзнаят своите способности и преоткрият нови възможности за прилагане на натрупаните теоретични знания.
     До заключителен етап в конкурса "Моята бизнес идея" достигнаха най-мотивираните участници, които представиха и защитиха пред съучениците си своите бизнес идеи, изпълнени с творчество, иновативност и креативност.

   

SU-A

SU-PM

 Международно състезание по икономика МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ

   Ежегодно Министерсвото на образованието провежда международното състезание по икономика МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ, където среща реалния бизнес със предприемчиви ученици и студенти. Организацията на този престижен форум е на Центъра на учебно тренировъчните предприятия, към Министерството на образованието.
  В създадената национална мрежа на учебно-тренировъчните предприятия участват много училища, посредством създадените в тях предприятия. Впоследствие само най-добрите се класират на състезанието. В тази връзка в нашето училище също беше регистрирано учебно-тренировъчно предприятие ЖИВОТ И СИГУРНОСТ ООД от г-жа Петя Миланова и г-н Илиян Карагьозов. Неговият предмет на дейност е застраховане. В предприятието бяха включени ученици от паралелката за придобиване на професионална квалификация ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИК от единадесети клас. Предприятието работи успешно през учебната година под вещото ръководство на преподавателите г-жа Миланова и г-н Карагьозов.

    За наша гордост то се класира на международното състезание МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ, проведено в град Пловдив на 14.04 и 15.04.2016г. в международния панаир. Там учениците от единадесети клас Нели Васкова, Диян Шопов и Ивайло Иванов, водени от г-н Илиян Карагьозов, представиха достойно учебно-тренировъчната фирма на СОУ "Св. Климент Охридски".
    На състезанието участваха училища и университети от България и Европа. То беше посетено от представителите на бизнеса и лично от заместник-министъра на образованието Диян Стаматов. Заместник-министърът връчи Сертификат на учебното предприятие ЖИВОТ И СИГУРНОСТ ООД на ръководителя на предприятието г-н Илиян Карагьозов. Този тип изяви дават възможност за по-добра бъдеща реализация на пазара на труда на всички ученици, избрали икономическа специалност в средното образование.

Грамота

   В гимназиален етап СУ "Св. Климент Охридски" предлага професионално образование в направление "Стопанско управление и администрация". В училището се осъществява обучение по професиите: "Търговски представител", "Сътрудник в маркетингови дейности" и "Финансов отчетник". С това то стана привлекателно място за учениците от община Аксаково и утвърждава професионалното образование като необходимост за реализация на младите хора и повишаване на тяхната конкурентноспособност на пазара на труда.

   Материалната база на училището позволява постигане на качество както на общообразователната, така и професионалната подготовка. Обучението по икономическите дисциплини се провежда в специализирани компютърни кабинети.
   Училището поддържа отлични отношение с местния бизнес, благодарение на което учениците от ХІ и ХІІ клас провеждат ползотворна производствена практика в реална работна среда.

    През изминалите години са осъществени успешни проекти, свързани с професионалната подготовка на учениците:
Проект "Социален и мобилен маркетинг като успешна маркетингова практика" по секторна програма "Леонардо Да Винчи", програма "Учене през целия живот", финансирана от Европейската комисия. При изпълнение на проекта 20 ученици от професионална паралелка осъществиха 3 седмична практика в гр. Гранада, Испания. Друг европейски проект е "Ученически практики". От 2013 до 2015 година в него участваха 34 ученици, които проведоха практика във фирми и предприятия и получиха първите си заплати.

    Нова за нашето училище е професията "Търговски представител". През последните години професията "Търговски представител" е една от най-популярните, в топ 5 на всички професии. Търговският представител е много важно свързващо звено между пазара, клиентите и предлагащите стоки и услуги компании. Той регулира и ръководи взаимоотношенията между пазарните участници.

    Завършилите специалност "Търговия на едро и дребно", професия "Търговски представител" ще могат да работят като търговски представител на големи компании в България и чужбина, в офисите на големи предприятия, консултант продажби в големи търговски обекти, посредник при продажби на стоки или услуги. Тази професия Ви дава възможност за започване на работа веднага след завършване на средното образование. При желание може да продължите образованието си в университет, като изучаваните икономически предмети в училище са основа за постигане на отлични резултати в университета, а след това и реализация на пазара на труда. В тази специалност ще получите специфични знания и умения по: бизнес комуникации; предприемачество; фирмено право; икономика на търговията; стокознание; електронна търговия; маркетинг и реклама; счетоводство; добро обучение по чужд език .

 

Изберете нашето училище и ще получите качествено европейско образование!

Сайт на Икон. УниверситетИкономически Университет - гр. Варна - партньор на нашето училище