УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Google classroom


Пояснения за работа с Google Classroom за часовете по ИТ:
https://www.loom.com/share/7130c9ee39ba4b30bfb1569ae2880c4b

Инструкция за предаване на задание

Инструкции за ученици

 

Забележка: Зорница Йорданова е в ролята на ученик.

 

 

Център за безопасен интернет - SafeNet

Безопасност в мрежата

 

Списък на учебници за учениците от 8 до 12 клас за учебната 2021/2022 година

Списък на учебници за учениците от 8 до 12 клас през учебната 2020/2021 година

Безплатно електронно четими варианти на учебници

Издателство "Просвета", "Просвета плюс", "Просвета Азбуки" - http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

Издателство "Рива" - https://www.rivapublishers.com

Издателство "Анубис", "Булвест 2000" - https://www.anubis-bulvest.com

Издателство "Бит и Техника" - https://www.e-uchebnici.com

Издателство "Домино" - https://www.domino.bg/index.php?pg=60

Издателство "Архимед" - http://arhimedbg.com/2uchebnitsi/

Издателство "БГ Учебник" - https://bguchebnik.com/uchebnici-i-pomagala.html

 Издателство "Педагог 6" - http://free.pedagog6.com/

 

Учебни материали по безопасност на движението (БД)

План за дейността на СУ "Св. Кл. Охридски"
по безопасност на движението
за учебната 2020/2021 година

 

 

 

Инструкция за поведението при зимни условия

Презентации по БД

Управлявам велосипед

Устройство на велосипеда

Поддръжка и регулировки на велосипеда

Етика на пътя

Поведение създаващо конфликти на пътя

Лични качества, необходими за безопасно управление

Движение по хлъзгав път

Движение при намалена видимост

Движение извън населени места

Списък с препоръчителната литература по БЕЛ - V клас - за учебната 2018/2019 година