УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Списък на използваните учебници през учебната 2018/2019 година

Безплатно електронно четими варианти на учебници

Издателство "Просвета", "Просвета плюс", "Просвета Азбуки" - http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

Издателство "Рива" - https://www.rivapublishers.com

Издателство "Анубис", "Булвест 2000" - https://www.anubis-bulvest.com

Издателство "Бит и Техника" - https://www.e-uchebnici.com

Издателство "Домино" - https://www.domino.bg/index.php?pg=60

Издателство "Архимед" - http://arhimedbg.com/2uchebnitsi/

Издателство "БГ Учебник" - https://bguchebnik.com/uchebnici-i-pomagala.html

 Издателство "Педагог 6" - http://free.pedagog6.com/

 

Учебни материали по безопасност на движението (БД)

План за дейността на СУ "Св. Кл. Охридски"
по безопасност на движението
за учебната 2019/2020 година

 

 

 

Инструкция за поведението при зимни условия

Презентации по БД

Управлявам велосипед

Устройство на велосипеда

Поддръжка и регулировки на велосипеда

Етика на пътя

Поведение създаващо конфликти на пътя

Лични качества, необходими за безопасно управление

Движение по хлъзгав път

Движение при намалена видимост

Движение извън населени места

Списък с препоръчителната литература по БЕЛ - V клас - за учебната 2018/2019 година