КОНТАКТИ

СУ "Св. Климент Охридски"

гр. Аксаково, област Варна, ул. "Митко Палаузов" № 27а

тел./факс: 052 76 32 81 - канцелария

тел.: 052 76 20 81 - дирекция

e-mail: kliment@souaksakovo.com

 

Длъжностно лице по защита на личните данни: Илиев (ЗДАСД)

тел.: 052 76 32 81

e-mail: i.iliev@souaksakovo.com