Училищен вестник - брой 35, декември 2021 г.
Редакторски екип: Деана Митева, Гинка Чанкова, Светозара Карачевийска

СЪОБЩЕНИЯ

ЗАПОВЕД № РД-09-720 от 21.01.2022 г., отнасяща се за учениците от V г и X а клас

ЗАПОВЕД № РД-09-705 от 18.01.2022 г., отнасяща се за учениците от VII a клас

ЗАПОВЕД № РД-09-686 от 14.01.2022 г., отнасяща се за учениците от I г клас

ЗАПОВЕД № РД-09-423 от 10.12.2021 г., отнасяща се за учениците от VI в клас

ЗАПОВЕД № РД-09-421 от 10.12.2021 г., отнасяща се за учениците от V г клас

ЗАПОВЕД № РД-09-374 от 07.12.2021 г., отнасяща се за учениците от XI клас

ЗАПОВЕД № РД-09-369 от 03.12.2021 г., отнасяща се за учениците от I до IV клас

ЗАПОВЕД № РД-09-368 от 03.12.2021 г., отнасяща се за учениците от V до 12 клас

ЗАПОВЕД № РД-09-350 от 01.12.2021 г., отнасяща се за учениците от IIIб и IVв

ЗАПОВЕД № РД-09-334 от 29.11.2021 г., отнасяща се за учениците от V до XI клас (за периода от 30.11.2021 г. до 13.12.2021 г. включително)

ЗАПОВЕД № РД-09-327 от 26.11.2021 г., отнасяща се за учениците от IIIв

ЗАПОВЕД № РД-09-325 от 25.11.2021 г., отнасяща се за учениците от IIIa

ЗАПОВЕД № РД-09-298 от 19.11.2021 г., отнасяща се за учениците от IIб

ЗАПОВЕД № РД-09-285 от 15.11.2021 г., отнасяща се за учениците от 1б, Iг и IVа клас

ЗАПОВЕД № РД-09-266 от 10.11.2021 г., отнасяща се за учениците от 1а, Iв, IIа и IV-те класове

Демонстрация как ще са тестват учениците за COVID-19

СЪОБЩЕНИЯ

Училищни правила в СУ "Св. Климент Охридски", гр. Аксаково в условията на COVID--19

-----------------------------------------------------------------

Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

-----------------------------------------------------------------

Онлайн патронен празник 25.11.2021 г.

----------------------------------------------------------------- 

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

-----------------------------------------------------------------   

Регистрация в електронния дневник АдминПлюс

-----------------------------------------------------------------

Важно за родителите: здравна информация

----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Средно училище "Свети Климент Охридски" в гр. Аксаково наследява вековна просветна традиция от основаването си през 1886 година.
 През 2016 година училището чества 130-годишен юбилей.
 В него се обучават ученици от I до XII клас. Училището разполага с три съвременни компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, два физкултурни салона, библиотека с 8500 тома литература, безплатен транспорт за пътуващите ученици, лекарски кабинет и локално парно отопление. Кухнята и столовата осигуряват здравословно хранене на учениците.
 Преподавателският състав е от висококвалифицирани и отговорни специалисти. Обучението се осъществява в съответствие с Държавните образователни изисквания.
 Поставя се акцент на чуждо-езиковото обучение. Учениците имат възможност да избират СИП/ЗИП според своите интереси.
 В гимназиален етап училището предлага професионално образование в направление "Стопанско управление и администрация".
 Дава се възможност на учениците да участват в два състава за народни танци, клуб "Айкидо", клуб по спортни танци, клуб по баскетбол, клуб по радиоелектроника и др.

Изберете нашето училище и ще получите качествено европейско образование!

Национална телефонна линия за деца 116 111
Линията е насочена към децата, юношите, техните родители, близки, както и към граждани, търсещи информация и помощ по проблемите на деца.