Училищен вестник - брой 32, април 2020 г.
Редакторски екип: Деана Митева, Светла Иванова, Светозара Карачевийска
Печат: "Корс"- Варна

СЪОБЩЕНИЯ

Гордостта на училището са нашите отличници и ученици, които достойно са представили и допринесли за издигането авторитета на училището, в което се обучават

От 04.05.2020 г. ще има възможност за подаване на заявления за прием в първи и пети клас за учебната 2020/2021 година по електронен път, чрез попълване на формуляр в раздел "Прием"

-----------------------------------------------------------------

График за осъществяване на дистанционно обучение в периода 16.03.2020 г. - 13.05.2020 г.

1 час 08:30-09:00
2 час 09:10-09:40
3 час 09:50-10:20
4 час 10:50-11:20
5 час 11:30-12:00
6 час 12:10-12:40
7 час 12:50-13:20

Забележка: Графикът се осъществява според седмичното разписание за II учебен срок на всяка паралелка.

-----------------------------------------------------------------

Важна информация за ученици и родителите

-----------------------------------------------------------------

На основание обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение от 13.03.2020 г., във връзка с усложнената епидимична обстановка се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия до 13.05.2020 г. 

-----------------------------------------------------------------

Регистрация в електронния дневник АдминПлюс

-----------------------------------------------------------------

Заповед за предприемане на мерки зе предотвратяване е огринаване на разпространението на вирусни заболявания

-----------------------------------------------------------------

Важно за родителите: здравна информация

-----------------------------------------------------------------

СУ "Св. Климент Охридски " участва в благотворителната инициатива "Дарение вместо цветя за първия учебен ден". Събраните средства вече са преведени по сметката  за лечението на Александра Александрова Кръстянина

-----------------------------------------------------------------

Инструкция за поведението при зимни условия

 

Поздравителен адрес