Училищен вестник - брой 34, април 2021 г.
Редакторски екип: Деана Митева, Гинка Чанкова, Светозара Карачевийска
Печат: "Корс"- Варна

СЪОБЩЕНИЯ

 

Кандидатстване за БЕЗПЛАТЕН летен лагер, с включен пълен пансион, транспорт, входни такси и др. Лагерът се организира по Национална програма "Отново заедно"

-----------------------------------------------------------------

Онлайн патронен празник 25.11.2020 г.

----------------------------------------------------------------- 

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

-----------------------------------------------------------------

Правила и Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

-----------------------------------------------------------------   

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

Задължителен здравен протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 - допълнение

---------------------------------------------------------------- 

Важна информация за ученици и родителите

-----------------------------------------------------------------

Регистрация в електронния дневник АдминПлюс

-----------------------------------------------------------------

Заповед за предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на вирусни заболявания

-----------------------------------------------------------------

Важно за родителите: здравна информация

----------------------------------------------------------------

Гордостта на училището са нашите отличници и ученици, които достойно са представили и допринесли за издигането авторитета на училището, в което се обучават

СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VI КЛАС

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Уважаеми родители,
Напомняме Ви, че в началото на учебната 2021/2022 г. задължително трябва да представите на класния ръководител здравно-профилактична карта на детето си.
Здравно-профилактичната карта се издава от личния лекар.
Срокът да направите това е от 15.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

Благодарим предварително.
От ръководството на СУ " Св. Климент Охридски" гр. Аксаково

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

График на дейностите по прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година

Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране

5 - 7 юли 2021 г.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап

До 13 юли 2021 г.

3

Записване на учениците или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

До 16 юли 2021 г.

4

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап

До 20 юли 2021 г.

5

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

До 22 юли 2021 г.

6

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 - 27 юли 2021 г.

7

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап

29 юли 2021 г.

8

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

9

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране:

От 3 август до 10 септември 2021 г.

  • Подаване на документи за участие в класиране

Всеки делничен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч.

  • Обявяване на списъците с приетите ученици

Всеки делничен ден до 12.30 ч. 

  • Подаване на документи за записване на приетите ученици

Всеки делничен ден от 12.30 ч. до 16.00 ч.

Приемът се извършва от комисия, определена със Заповед № РД-09-1905/24.06.2021 г. на директора на СУ "Св. Климент Охридски", гр. Аксаково.
Работно време на комисията за прием - от 8.00 до 16.00 ч., стая 201

МАРИЕЛА ПЕТРОВА
Директор на СУ "Св. Климент Охридски"