Училищен вестник - брой 36, декември 2022 г.
Редакторски екип: Деана Митева, Гинка Чанкова, Светозара Карачевийска

СЪОБЩЕНИЯ

 

Уважаеми ученици и родители

Предстои смяна на фирмата, изработващи ученическите униформи.

Ще бъдете уведомени своевременно за сроковете и мястото за поръчване на униформите.

-----------------------------------------------------------------

Училищни правила в СУ "Св. Климент Охридски", гр. Аксаково в условията на COVID--19

-----------------------------------------------------------------

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

-----------------------------------------------------------------   

Регистрация в електронния дневник АдминПлюс

-----------------------------------------------------------------

Важно за родителите: здравна информация

----------------------------------------------------------------

 Средно училище "Свети Климент Охридски" в гр. Аксаково наследява вековна просветна традиция от основаването си през 1886 година.
 През 2021 година училището чества 135-годишен юбилей.
 В него се обучават ученици от I до XII клас. Училището разполага с три съвременни компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, два физкултурни салона, библиотека с 8500 тома литература, безплатен транспорт за пътуващите ученици, лекарски кабинет и локално парно отопление. Кухнята и столовата осигуряват здравословно хранене на учениците.
 Преподавателският състав е от висококвалифицирани и отговорни специалисти. Обучението се осъществява в съответствие с Държавните образователни изисквания.
 Поставя се акцент на чуждо-езиковото обучение. Учениците имат възможност да избират СИП/ЗИП според своите интереси.
 В гимназиален етап училището предлага професионално образование в направление "Стопанско управление и администрация".
 Дава се възможност на учениците да участват в два състава за народни танци, клуб "Айкидо", клуб по спортни танци, клуб по баскетбол, клуб по радиоелектроника и др.

Изберете нашето училище и ще получите качествено европейско образование!