Училищен вестник - брой 34, април 2021 г.
Редакторски екип: Деана Митева, Гинка Чанкова, Светозара Карачевийска
Печат: "Корс"- Варна

СЪОБЩЕНИЯ

Училищни правила в СУ "Св. Климент Охридски", гр. Аксаково в условията на COVID--19

-----------------------------------------------------------------

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

-----------------------------------------------------------------

Онлайн патронен празник 25.11.2020 г.

----------------------------------------------------------------- 

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

-----------------------------------------------------------------   

Регистрация в електронния дневник АдминПлюс

-----------------------------------------------------------------

Важно за родителите: здравна информация

----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Уважаеми родители,
Напомняме Ви, че в началото на учебната 2021/2022 г. задължително трябва да представите на класния ръководител здравно-профилактична карта на детето си.
Здравно-профилактичната карта се издава от личния лекар.
Срокът да направите това е от 15.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

Благодарим предварително.
От ръководството на СУ " Св. Климент Охридски" гр. Аксаково

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Средно училище "Свети Климент Охридски" в гр. Аксаково наследява вековна просветна традиция от основаването си през 1886 година.
 През 2016 година училището чества 130-годишен юбилей.
 В него се обучават ученици от I до XII клас. Училището разполага с три съвременни компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, два физкултурни салона, библиотека с 8500 тома литература, безплатен транспорт за пътуващите ученици, лекарски кабинет и локално парно отопление. Кухнята и столовата осигуряват здравословно хранене на учениците.
 Преподавателският състав е от висококвалифицирани и отговорни специалисти. Обучението се осъществява в съответствие с Държавните образователни изисквания.
 Поставя се акцент на чуждо-езиковото обучение. Учениците имат възможност да избират СИП/ЗИП според своите интереси.
 В гимназиален етап училището предлага професионално образование в направление "Стопанско управление и администрация".
 Дава се възможност на учениците да участват в два състава за народни танци, клуб "Айкидо", клуб по спортни танци, клуб по баскетбол, клуб по радиоелектроника и др.

Изберете нашето училище и ще получите качествено европейско образование!

Национална телефонна линия за деца 116 111
Линията е насочена към децата, юношите, техните родители, близки, както и към граждани, търсещи информация и помощ по проблемите на деца.