ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР. АКСАКОВО

                                                                                                                                                                                                             Избран на 30.01.2020 г.                                                                                         

Име, презиме, фамилия

Представител на/длъжност

Телефон

Е-mail

1.

Доц. д-р Добрин Жеков Добрев

Работодателите

член

0882 164840

dobrev.dobrin@abv.bg

2.

Нели Стоянова Куклева

Общ. Аксаково

член

0894 638632

oiv_aks@abv.bg

3.

Стела Георгиева Арсенова

Родител

председател

0898 449573

arsenova_s@abv.bg

4.

Венцислав Митков Митев

Родител

член

0888 356690

ventziMitev@gmail.com -

5

Диана Петрова Попова

Родител

член

0899 801720

pateto.1978@abv.bg

6.

Николай Георгиев Георгиев

Родител

член

0887338537

ngg75@abv.bg

7.

Биляна Тодорова Димитрова

Родител

член

0888827463

bilgna.todorova@abv.bg

8.

Галина Василева Добрева

Родител

Резервен член

0888329866

galeto79@abv.yahoo.com

9.

Силвена Иванова Пенева

Родител

Резервен член

0877888988

 

10.

Божана Радева Стоянова

Община Аксаково

Резервен член

0894638632

rabotna_3@abv.bg

11.

Александра Александрова Христова

Родител

Резервен член

0877222697

aleksandra_hristowa@abv.bg