Състав на Обществения съвет
Заседания и решения

1. Стела Георгиева Арсенова - председател на съвета
2. Нели Стоянова Куклева - представител на финансиращия орган Община Аксаково
3. Доц. д-р Добрин Жеков Добрев - представител на работодателите
4. Сотир Димитров Николов - представител на родителите
5. Гергана Янчева Димитрова - представител на родителите
6. Диана Петрова Попова - представител на родителите
7. Емилия Емилова Иларионова - представител на родителите

Резервни членове:
8. Божана Раднева Стоянова - представител на Община Аксаково
9. Венцислав Митков Митев - представител на родителите
10. Мария Благоева Сидерова - представител на родителите
11. Красимира Николаева Димитрова - представител на родителите